• 02Oca 2018
    ISO 9001-2015 KYS BELGESİ ALINDI

     TSE ISO - EN 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini almak için Ocak 2017'de başlattığımız yolculuk  Aralık 2017'de    TSE ISO - EN  9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesini alma hedefine ulaşmıştır. TSE  Yürütme komitesinin 14.12.2017 Tarih ve 4092 no'lu toplantısında Belgelendirme Aşamalarınıon tetkik raporları incelenerek, belgeyi hakettiğimiz kararı verilmiştir. Kalite yolculuğumuz ivmelenerek sürecektir.  Bu yolculukta emeği geçen, katkı ve destek veren başta Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Sait Bilgiç'e ve tüm akademik -idari personelimize teşekkürü bir borç biliriz.

Back to Top