Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğrencilerinin Projesine TÜBİTAK Desteği

Yazar: meryem.soysaldi | Tarih: 8 Eylül 2021

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğrencilerinden Öznur Akyol ve Kutaycan Ağanoğlu'nun "Bor Karbür/Grafen Takviyeli Titanyum Hibrit Kompozitlerin Savunma Sanayi Amaçlı Üretimi" başlıklı projesi TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. OMÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Tuğba Mutuk'un danışmanlığında sanayi ortaklı olarak yürütülecek olan çalışmada, ayrıca proje sanayi ortağı olarak Mertech İleri Teknoloji Malzemeleri A.Ş. adına Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz sanayi danışmanı olarak yer alacak.