MÜDEK, Endüstri ve Harita Mühendisliğinin Ön Değerlendirme Raporunu Açıkladı

Yazar: Dekanlık | Tarih: 20 Mart 2019

Mühendislik Fakültesi Endüstri ve Harita Mühendisliği Bölümlerinin akredite çalışmalarının ön değerlendirmesini yapmak amacıyla Fakültemize davet edilen Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Değerlendirme Takımı, ön değerlendirme sonuçlarını Rektörlük Senato Salonu'nda yapılan toplantıda katılımcılarla paylaştı.

Toplantıya; Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, MÜDEK üyeleri ve akademisyenler katıldı.

MÜDEK üyesi Prof. Dr. Halil Altay Güvenir Mühendislik Fakültesi Endüstri ve Harita Mühendisliği Bölümlerinde yapılan incelemeler sonucu hazırladıkları ön değerlendirme raporu hakkında bilgi verdi. Her iki bölümde de eksiklik bulunmadığını ifade eden Halil Altay Güvenir; bölümlerin güçlü yönleri, zayıf yönleri ve kaygı duyulan yönleri açısından incelendiğini belirtti.

Endüstri Mühendisliği ile ilgili ön değerlendirme raporunu Prof. Dr. Serpil Erol, Harita Mühendisliği ile ilgili ön değerlendirme raporunu ise Prof. Dr. Mualla Yalçınkaya okudu. MÜDEK’in öğrenci temsilcisi Cem Kılıç ise her iki bölümle ilgili yaptığı gözlemleri paylaştı. Ön değerlendirme raporunda, söz konusu bölümlerin güçlü yönleri açıklanırken giderilmesi gereken problemler de bildirildi.

Endüstri Mühendisliğinde de gerçek hayatla ilgili problemlerin ele alınarak uygulanması, akademisyen-sanayici ilişkisi ve akademisyen-öğrenci ilişkisi güçlü bulunurken yabancı dil, akademik kadro yetersizliği gibi problemlere değinildi.

Harita Mühendisliği Bölümünün güçlü yönleri ise; dinamik ve alanında uzman akademik kadro, öğrenci-akademisyen arasındaki güçlü iletişim, ilgili kamu kurum ve meslek odalarıyla güçlü ilişkiler şeklinde sıralanırken, benzer problemlerin bu bölümde de olduğu belirtildi.

Ön değerlendirme sürecinin sonrasında izlenecek süreç hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Halil Altay Güvenir “Bu aşamadan sonra değerlendirme sürecinin son evresi başlayacak. Bu ziyaretimizi izleyen süreçten 30 gün sonraya kadar varsa zayıflıkların ve kaygı duyulan yönlerin giderildiğine dair bir rapor Mühendislik Fakültesi Dekanı tarafından kurumumuza sunulabilir. Değerlendirme takımımız, 60 gün sonra taslak raporunu ve akreditasyon önerilerini hazırlayıp Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kuruluna (MAK) bildirecektir. Kesin bildirim, MÜDEK tarafından Mühendislik Fakültesi Dekanlığına yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli’nin MÜDEK Değerlendirme Takımına ve akradite çalışmalarında emek veren akademisyenlere ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini sunmasının ardından toplantı sona erdi.