Kimya Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Coşkun’dan Proje Başarısı

Yazar: meryem.soysaldi | Tarih: 8 Eylül 2021

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden Halis Mert Coşkun’un "Havalandırma Sistemleri İçin Fotokatalitik Etkili Karbon Köpük Üretimi" başlıklı projesi TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. OMÜ Kimya Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Selim Ceylan danışmanlığında sanayi ortaklı olarak yürütülecek olan çalışmada, ayrıca proje sanayi ortağı olarak Silverline A.Ş. adına Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi Süreç Yöneticisi Tolga Güven Çeviksever sanayi danışmanı olarak yer alacak.